24 februari 2007

Om att arbeta för Svenska kyrkan fast man inte är med

Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare med fler än 20 000 anställda runt om i Sverige. I en församling i Örebro sa två medarbetare upp sitt medlemsskap och blev romerska katoliker. Men båda valde att behålla sina anställningar.

Svenska kyrkans eget regelverk, kyrkoordningen, säger att den som är tillsvidareanställd ska vara medlem i Svenska kyrkan eller annan evangelisk-lutersk kyrka som liksom Svenska kyrkan är medlem i Lutherska världsförbundet eller i ett samfund som Svenska kyrkan har ingått en särskild ekumenisk samverkan med. Enda undantaget enligt kyrkoordningen är de som jobbar med begravningsverksamheten.

I församlingens kyrkoråd var meningarna delade om hur man skulle hantera den situation som uppkommit. Skulle de två få jobba kvar eller inte? Kyrkorådet beslutade att båda skulle få behålla jobbet. Men församlingen ingår i en så kallad kyrklig samfällighet. Och det betyder att samfälligheten med kyrkofullmäktige och kyrkonämnd har arbetsgivaransvaret.

Nu har ärendet varit uppe i kyrkonämnden och ordförande Timmy Leijen har intervjuats av SR Örebro.

Lars B Stenström är en bloggande kyrkoherde i Svenska kyrkan som för en tid sedan tog upp frågan om hur man kan se på anställning av dem som valt att inte vara med i Svenska kyrkan. Läs hur han resonerar här.

Svenska kyrkan är det enda samfund som är med i Lutherska världsförbundet från Sverige. Men de evangelisk-lutherska kyrkorna i Danmark, Norge och Finland är medlemmar.

Ekumensiska överenskommelser har Svenska kyrkan med Svenska missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige

Svenska kyrkan har ekumeniska avtal med fler kyrkor i den så kallade Borgågemenskapen. Här ingår den engelska kyrkan, den skotska, de luterska kyrkorna i Estland och Litauen och några till. Läs om Borgågemenskapen här

Pdf med kapitlet om Anställning i Kyrkoordningen. Läs här

Tillägg, lördag kl 17:19 Tidningen Dagen skriver om de två anställda som bytt till romersk-katolska kyrkan.

Tillägg, söndag 17:12 SR Örebro intervjuar kyrkorådets ordförande i församlingen där de två medarbetarna är verksamma. Läs och hör här

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: