10 februari 2009

Klockringning ingår inte i begravningsavgiften

Statens kammarkollegium har meddelat att Svenska Kyrkan inte låta klockringning ingå i den obligatoriska begravningsavgift som förmedlas till Svenska Kyrkan som ersättning för uppgiften att svara för begravningsverksamheten i hela landet, med undantag av Tranås och Stockholms kommuner.

Det är det faktiska innebörden av inga kostnader för klockstaplar får betalas med begravningsavgiften. Återstår för Svenska Kyrkans församlingar att låta de egna medlemmarna betala, för sig själva och för alla andra. Eller plocka bort klockstaplarna.

Avtalen mellan Svenska Kyrkan och staten, som tillkom för att skilja kyrkan från staten, blir allt mindre ömsesidiga i sin uttolkning. Bra och långsiktiga avtal förutsätts av att parterna behandlar varandra med full respekt och mesta möjliga generositet. När tolkningen av avtalens tillämpning går isär undergrävs den ursprungliga grunden.

Om begravningsverksamheten steg för steg i praktiken mer kommer att betalas av Svenska Kyrkans medlemmar och mindre av skattebetalare i allmänhet, då är förutsättningarna för att Svenska Kyrkan på ett bra sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag i grunden förändrade.

Enskilda förändringar kan tyckas vara av mindre betydelse, men sammantagna och över tiden blir effekterna betydande.

Källa: Svenska Kyrkans Församlingsförbund

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

En icke medlem av Svenska Kyrkan begravs väl utan klockringning?

Det blir som dem Roy & Roger
" ring mäj sen"