11 december 2008

Vad blir det kvar? Och hur länge?

Nu läggs även den kristna webbradion Refugen ner. Tar julledigt från fjärde söndagen i advent, för att aldrig komma igång igen. Svenska Kyrkans och Svenska Missionskyrkans gemensamma mediehus Berling Media har haft ett tungt 2008.

Tidigare i höst har det blivit känt att magasinet Existera - trots en prisad smakstart - läggs ner till våren. Och mångåriga kristna kulturtidskriften Trots Allt går också den i graven. Till det får nu läggas webbradion Refugen, som haft förre SR-medarbetaren Claes Hollander som programledare och producent.

Svenska Kyrkans veckotidning Kyrkans Tidning kommer fortfarande ut, men kämpar med upplagan. Svenska Missionskyrkans tidning Sändaren, som även den ägs av Berling Media, har nog inte heller så lätt. Tidningen var en gång veckotidning, men kommer numera bara ut två gånger i månaden.

Sett till upplagan är det väl inför 2009 magasniet Amos som är ljuset i mörket. För nästa år är det kyrkoval i Svenska Kyrkan och då förväntas flera större församlingar välja att köpa in Amos med egna editioner för att nå fram till många medlemmar med information. Trots att Amos i september nästa år säkert kan nå en miljonupplaga, så kommer knappast överskottet lugna företagsledningen.

Svenska Kyrkan saknar en samlad mediestrategi. Det är kyrkostyrelsen för Svenska Kyrkans räkning har störst inflytande på Berling Media. Här framstår man som en passiv ägare utan visioneer. Företaget förlorar nu sin styrelseordförande när Mats Svegfors blir vd för Sveriges Radio. Och bolagets vd Thomas Grahl har tidigare i år meddelat att han avgår vid årsskiftet. Nu måste Svenska Kyrkans företrädare i bolagsstyrelsen ta kommandot. Styrelsen har uppenbarligen inte gett företagsledningen nödvändiga instruktioner. Och cheferna i företaget har inte av egen kraft förmått att kraftsamla och nyttja synergierna mellan dotterbolag och olika verksamheter.

Det pedagogiska magasinet 24Tretton är en publikation med Svenska Kyrkans församlingsanställda som målgrupp. Den produceras av kyrkokansliet i Uppsala. Upplagan är liten i förhållande till de tidningar den för några år ersatte. Framtiden är osäker. Vid sidan av prenumererade 24Tretton ger kyrkokansliet i Uppsala ut några enklare gratis nyhetsbrev. Så jag säger inte att Svenska Kyrkans informationsavdelning har så mycket att lära Berling Media. Men det blir indre viktigt för det att utan dröjsmål utarbeta en samlad strategi och driva den varhelst Svenska Kyrkan har med medier att göra.

Till Svenska Kyrkans tidningar med riksspridning hör EFS-Budbäraren. Liksom Sändaren kommer den här tidningen ut mer sällan och kämpar med upplaga och ekonomi.

Svenska Kyrkans Unga ger ut medlemstidningen Troligt. Med sin upplaga på närmare 20.000 ex är det en av Svenska Kyrkans större tidningar med riksspridning.

Nu har det mest handlat att skrota tryckta medier. Och det som sker är beklagligt. Inte för att papperstidningar skulle förväntas ha evigt liv, men för att nedläggningarna framstår så ostrategiska. Existera och Trots Allt sägs komma igen på webben. Hur ska det gå till? Ingen av dem har i redaktionell form funnits på webben tidigare. Existera har haft en kampanjsajt och Trots Allt har mest pliktskyldigt visat sig digital och hälsat att man jobbar på en ny sajt.

Webbradion Regugen med sin högst 3.000 lyssnare i veckan har inte gått att ladda ner som podradio och har levt helt sitt eget liv. Så nedläggningsbeskedet är trist, men absolut inte överraskande.

Vad blir det kvar? Och hur länge?

Det måste till mycket mer av nätverkande och sidledes samverkan inom Svenska Kyrkan när det gäller mediebruk. Och lokala exempel som har framtiden för sig behöver få större uppmärksamhet och stöd. Större församlingar och församlingar i samverkan på orter utanför Stockholm och Uppsala kan mycket väl visa sig ha bättre förutsättningar att mixa gamla och nya medier på det sätt som kommunikation i samtiden kräver. Det är nog här förankringen i kyrkans tro och liv kan finnas. Och den är nödvändig.

Brygubben om Berlig Media i tidigar inlägg

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: