31 december 2008

Märkligheter: Jesus är namnet för dagen på en helg som inte är särskilt kristen

På nyårsdagen firas minst 1000 gudstjänster i Svenska Kyrkan, trots att nyår inte är en särskilt kristen helg. Märkligt är då att Jesus är namnet för dagen, för i Svenska Kyrkans evangelibok är temat just I Jesu namn.

Nå, det är ett gott tecken att börja om och se framåt i mästarens eget namn, Jesus Kristus, hela världens räddare.

I den unga kyrkan tid fick de nykristna i Rom ett brev från aposteln Paulus. Det han skriver till dem är lika aktuellt nära 2000 år senare.

Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.

Och det är tron på att Jesus är både Gud och människa, som uppstått från döden som i hjärtat ger människan full upprättelse och avskrivning av varje skuld, till och med de allra största och värsta. Och den är räddad från allt ont och all död som med egen mun säger: Ja, jag tror på Jesus och han är min herre.

Det glada budskapet var verkligen inte begränsat till några få romare då och där, nej det riktar sig till alla i varje tid och på varje plats. Fullständigt utan urskiljning och utan begränsning.

Så ligger det till. Detta är Svenska Kyrkans och alla kyrkors mission.

Begränsa bruket av Jesus namn och ställ honom åt sidan, då blir det mycket lite kyrka kvar. Plocka bort Jesus och hans namn och det är ingen kyrka kvar.

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: