08 januari 2008

Missionspastor från Världen Idag till svenskkyrklig tidning

Det rör på sig i den kyrkliga tidningsvärlden.

Erika Cyrillus är missionspastorn som varit verksam inom kyrkliga medier i flera år. Nu senast på Världen Idag som har Livets Ords ledare Ulf Ekman som styrelseordförande. Nu blir hon chefredaktör för EFS-Budbäraren i Svenska Kyrkan.

Här har hela redaktionen tackat för sig vid årsskiftet. Per Erik Lund, som senast ledde redaktionen, har flyttat till Svenska Missionskyrkans tidning Sändaren. En publikation som ägs av Berling förlag där Svenska Kyrkan är största ägare. Här ingår också veckotidningen Svenska Kyrkans Tidning.

Förra året blev förra redaktionschefen på Svenska Kyrkans Tidning Elisabeth Sandlund ny chefredaktör på allkristna dagstidningen Dagen, som har sina rötter i Pingsrörelsen.

Erika Cyrillus skriver på bloggen Kyrktuppens Kackel.

1 kommentar:

Erik sa...

Det minsta man kan anklaga Erika för är att hon är eller har varit Livets Ordare, men det gör du ju i och för sig inte heller.
Du kunde ha tillagt att chefredaktören på Sändaren Magnus Stenberg (organ för Baptistsamfundet och Missionskyrkan) tillhör en församling knuten till Svenska Alliansmissionen.
Cyrillus, Sandlund, Stenberg, goda exempel på att det där med samfundstillhörighet inte är det mest väsentliga, utan att de har tron gemensam.