08 augusti 2007

Amerikanska kyrkbytare har sina svenska motsvarigheter

Det blir allt vanligare i USA att människor är medlemmar i en församling, men väljer att delta i en annan församlings gudstjänster. En undersökning som tidningen Dagen redovisar sätter siffror på fenomenet.

I Sverige är Svenska kyrkan det största samfundet och här kan man - med några få undantag - bara tillhöra den församling inom vars gränser man bor. Det leder till att "kyrkbytare" är mycket vanligt. Men det har inte uppmärksammats därför att det finns grupper inom Svenska kyrkan som inte vill veta av en sådan rörlighet.

En undersökning som Svenska kyrkan i Uppsala lät göra för ett par år sedan visade att det var många som valde att röra sig över stadens fem församlingar och ännu fler kyrkor för att komma dit man kände sig hemma.

Många kyrkomusiker kan vittna om hur vanligt det är att körmedlemmar kommer från andra än den egna församlingen. Också i Svenska kyrkans förskolor och i konfirmandgrupperna är det en blandning av "egna" och "andras" barn.

Många medlemmar i Svenska kyrkan skulle lättare känna samhörighet med församlingen på den ort man har sitt fritidshus eller på orten där ens släkt har sina rötter än den församling man förtillfället bor i. Med ett friare medlemskap i Svenska kyrkan skulle fler människor ta sitt medlemskap på allvar. Givetvis borde det vara regel att de som jobbar i Svenska kyrkan är medlemmar just i den församling som de tjänstgör i.

Svenska kyrkbytare är också de som är medlemmar i Svenska kyrkan samtidigt som de har sin hemvist i något annat samfund, t.ex. Svenska Missionskyrkan.

Andra bloggar om: , , , , ,

Källa: Dagen

Inga kommentarer: