09 augusti 2007

Kyrkans seriösa ungdomar

Svenska Kyrkans Unga håller årsmöte i Umeå Luleå. Rörelsen samlar många gånger fler unga än t.ex. hårt mediebevakade SSU.

Svenska Kyrkans Unga är en seriös rörelse som representerar den unga delen av Svenska kyrkans liv idag och säger en hel del om framtiden.

En knepig fråga för den unga delen av Svenska kyrkan är att finnas arbetsformer som garanterar de ungas självbestämmande och demokratisk organisation på egna villkor. En 30-års gräns för medlemskap har sedan länge varit ett verktyg. Men inte helt utan bekymmer.

Årsmötet tog igår ställning till om församlingar med lokalavdelningar där även de över 30 år sitter i styrelser och på annat sätt representerar de unga och bestämmer över de medlemmar som Svenska Kyrkans Unga egentligen är till för.

Årsmötet bestämde att avvikelse från normalstadgarna ska vara möjligt. Och det var nog ett rimligt beslut. I en tid när energin behöver läggas på att samla fler barn och ungdomar och värna deras rätt i församlingarnas centrum behövs alla goda krafter. Även de som egentligen är för gamla. En formalistisk tillämpning av en regel som utgår från en god sak riskerar att slå i fel riktning.

Årsmötets beslut är en generös signal till "vuxenkyrkan" som nu har skäl att i både ord och handling bekräfta att man med kraft stöder Svenska Kyrkans Unga. På flera håll i landet och på alla nivåer i Svenska Kyrkan är det tyvärr si och så med tillgången till mogna och medvetna vuxna som fattar att Svenska Kyrkan inte fungerar väl idag eller har någon framtid utan att ge barn och ungdomar utrymme och delaktighet.

Svenska Kyrkans Unga borde ha rätt att utse representanter i de lokala kyrkoråden, i varje stiftsstyrelse och i kyrkostyrelsen.

Andra bloggar om: , ,

6 kommentarer:

Nineve sa...

SKU representerar inte alla ungdomar i Svk. I mitt stift känner många (tror tom det är majoriteten) unga att SKU inte stödjer dem i den tradition vi står i. Ungdomar har därför samanslutit sig under andra föreningar i kyrkan. Det skulle därmed bli mycket orättvist om bara sku fick utse representanter till kyrkoråd mm...eller uttala sig om vad ungdomarna vill....då sku i mitt stift endast representerar en kyrklig tradition.

Brygubben sa...

Hur ska unga i Svenska Kyrkan kunna påverka om de inte verkar i en samlad demokratisk rörelse.

Svenska Kyrkans Unga står inte i någon särskild tradition.

Före Svenska Kyrkans Unga var barnen och ungdomarna i Svenska Kyrkan splitrade i Kyrkans Ungdom, Ansgarsförbundet, Arbetsgruppen barn och familj, Kyrkosångsförbundet avdelning för barn- och ungdomskörerna och de finskspråkiga unga för sig.

Att unga i Svenska Kyrkans Unga tycker olika visar den öppnade debatten på pågående årsmötet i Umeå. Nineve skulle kunna uppmana de unga hon möter att engagera sig och vara med och påverka, istället för att ställa sig vid sidan av.

Nineve sa...

Jag har varit med i SKU när jag var ung och det var våran tanke att vi från vår tradition också skulle vara representerade....men det fungerade inte och idag har det gått ännu längre då inga präster från vår tradition får vara ledare på SKUs läger. Då SKU representerar en annan tradition här blev det mycket tungrott och ungdomarna då och nu kände att de ville lägga sin energi på annat de tyckte vara viktigt, som att engagera sig i församlingen, det kristna livet än att stångas mot SKU. Vet dock att det fungerar mycket bättre i andra stift där man mer vänder sig till alla ungdomar.

Anonym sa...

Jag vill inte vara den som är sån, men vi höll faktiskt till i Luleå, inte i Umeå som du skriver.

För övrigt försöker Svenska Kyrkans Unga samla allt barn- och ungdomsarbete inom Svenska Kyrkan, men alla församlingar vill inte bilda lokalavdelning av en eller annan orsak. Svenska Kyrkans Unga är heller inte det enda alternativet till att organisera arbetet med barn och unga inom Sv.K., numera finns ju också exempelvis EFS barn- och ungdomsorganisation Salt. för att ge dem möjlighet att påverka i större utsträckning.

Anonym sa...

På min tid fanns KU (Kyrkans Unga) för de lite äldre, konfirmander och uppåt och Ansgars för de som hellre var i skogen. Själv tycker jag att Ansgars var roligare och bättre tog till vara ungdomarnas intressen! Nog dags att återuppliva denna fina organisation!

Stina sa...

Vi unga har möjlighet att påverka Svenska kyrkan eftersom vi faktiskt har rösträtt från 16 års ålder!!Då kan vi rösta i val till kyrkoråd m m och själva ställa upp i val.

Men Svenska kyrkans unga är också ett bra forum för att påverka kyrkan, men inte bara det utan också för att få gemenskap, dela sin tro m m.

Själv hade jag tyckt att det vore jättekul om folk med olika åsikter fanns med i Svenska kyrkans unga, så att man kan mötas och diskutera istället för att gruppera sig på olika sätt.

Jag antar att ni som ratar SKU vill ha kvinnoprästmotståndare eller motsvarande som aktiva ledare. Det vill inte jag, och jag tycker att det är dags att acceptera att vi har mängder av bra kvinnliga präster som vi inte vill vara utan. Min egen mamma är präst.