16 augusti 2007

Kyrkomötet - del 7: Lämplighetsprövning

Bloggande prästen Marta Axner är även ombud i Svenska Kyrkans kyrkomöte. Hon har med två andra socialdemokratiska ombud i kyrkomötet motionerat om det som kallas lämplighetsprövning av medlemmar i kyrkan som vill bli diakoner och präster.

Jag tror att en lösning skulle vara att lägga delar av lämplighetsprövningen på nationell nivå, men i motionen föreslår vi en utredning som inte tar någon lösning för självklar.

Så skriver Marta Axner i sin blogg, öppen för att det finns andra lösningar som kan åtgärda de brister i nuvarande system som hon och hennes medmotionärer tycker finns.

Klimatet i Svenska Kyrkan, inte minst bland högre beslutsfattare, gör det för lätt att hamna i centralistiska lösningar. Varför har det blivit så? Är det för att för få medlemmar tar aktivt ansvar för kyrkolivet i sin egen församling och sitt eget stift?

Marta Axner har skrivit fler motioner. En tillsammans med Anna Karin Hammar. Den handlar om Svenska Kyrkans miljöarbete.


marta axner, svenska kyrkan, kyrkomötet, präster, diakoner, kyrkan

Inga kommentarer: