05 augusti 2007

Mona skiljer på tro och partipoltik

I sitt sommarprogram i fredags markerade socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin tydligt mot en sammanblandning av tro och partipolitik. Ett viktigt statement som bör tas på allvar. Inte minst av de medlemmar hon är ordförande för.

Hon deklarerar sin tydliga ståndpunkt samma helg som den socialdemokratiska broderskapsrörelsen håller årsmöte.

Ja, jag vet att Mona Sahlin inte med ett ord berörde partipolitiseringen av Svenska kyrkan, eller av något annat trossamfund. Hennes exempel var hämtade från andra områden. Men att hon deklarerade en principiell inställning hördes tydligt.

Intressant att höra om partimedlemmar som sitter på dubbla stolar, i det politiska livet och inom Svenska kyrkan, tar avstånd från henne, känner sig kränkta, missuppfattade eller faktiskt väljer att hålla med och dra de praktiska konsekvenserna.

Och om några veckor samlas Svenska kyrkans årsmöte - kyrkomötet. Här är partipolitiseringen en relik från 1900-talets statskyrka. Det socialdemokratiska partiet har tillsammans med regeringspartiet moderaterna en dominerande ställning i Svenska kyrkans inre organisation.

Om troende människor inte har rätt att organiserade bilda opinion i det politiska livet och i samhället, med vilken rätt styr och ställer då landstingsråd, ombudsmän, kommunalråd och riksdagsledamöter inne i Svenska kyrkan?


Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: