01 augusti 2007

Kyrkomötet i Svenska kyrkan - del 3

Motionstiden till årets kyrkomöte i Svenska kyrkan har gått ut. 92 motioner har registrerats. Fler än förra året (2006 behandlades 29 motioner) med färre än året dessför innan (2005 behandlades 106 motioner).

Flitiga motionärer är ombuden Eva Nyman och Björn Söder med sex gemensamma motioner och Söder med ytterligare en. Seth Henriksson bidrar med fem motioner och Per Ingvarsson med lika många. Håkon Långström och Bertil Murray med vardera fyra.

Sju motioner handlar om kyrkoavalet i någon del. Per Ingvarsson har räknat ut att de upptryckta valsedlarna i senaste kyrkovalet staplade på varandra skulle ge ett torn på 15 km.

Bloggande ombudet Karin Långström Vinge har publicerat de motioner hon skrivit under. Här en om den s.k. Överklagandenämndens ställning. Den andra i Brygubbens tidigare postning.

Andra bloggar om: , , , , , ,

1 kommentar:

~Karin Långström Vinge~ sa...

Spännande. Har du varit och läst dom på kyrkokansliet?

Jag hoppas dom publiceras på hemsidan snart.