21 augusti 2007

Biskop Koskinen anmäld av präst

Prästen Gustav Antal anmäler Svenska kyrkans biskop i Visby stift Lennart Koskinen för brott mot tystnadsplikten. Han gör det efter att ha läst i Aftonbladet vad biskopen berättat om ett samtal med Ingmar Bergman.

Det framgår inte av artikeln i Södermanlands Nyheter vart anmälan skickats, men det bör väl vara till Svenska Kyrkans ansvarsnämnd för biskopar.

I ett så kallat biskopsbrev står om tystnadsplikten:

När den nya regeringsformen trädde i kraft den 1 januari 1975 var det inte längre möjligt att hävda tystnadsplikt för sådant som en präst fått veta under själavårdande samtal. Enligt regeringsformen måste tystnadsplikten vara reglerad i lag och lagtexten talade enbart om hemligt skriftermål, det vill säga bikt. Lagstiftningen kring prästens tystnadsplikt har sedan 1975 förändrats i ett par omgångar. Den har utvidgats till att gälla bikt och enskild själavård samt tydliggjorts till att gälla alla som är eller varit behöriga att utöva det prästerliga ämbetet i Svenska kyrkan. För biskoparna gäller med nödvändighet samma regelverk, då det för att bli vigd till biskop i Svenska kyrkan krävs att man är prästvigd.

Svenska Kyrkans Församlingsförbunds Per Westberg reder ut begreppen

Man kan inte utan reservationer utgå från att biskop Koskinen är rätt refererad i Aftonbladet. För det är väl ingen större skillnad på vad som skrivits här om Ingmar Bergman efter hans bortgång och det som står om kända människor i Hänt i veckan eller Hänt Extra.

Men i princip ska förstås biskopar, diakoner och präster vara mycket återhållsamma när de tala med journalister och närmar sig ämnen som berör enskilda personers förhållanden och vad de gjort och sagt.

Det är normalt att bli stimulerad av den uppmärksamhet som en annan människa ger mig i ett samtal. Att säga för mycket är en frestelse. Det kan gälla i ett forum på nätet, i en blogg, likaväl som i mötet med en journalist. I alla fallen blir det viktigt att påminna sig om att det inte är mellan två ögon (och fyra öron) det som sagts och skrivits kommer att stanna.

Som den tidigare ärkebiskopen sa: Jag litar på att det stannar mellan oss, men inte på att de ni säger det kan låta bli att föra det vidare.

Det är inte oartigt att vänligt och bestämt förklara för en journalist att man inte vill tala om vissa saker eller inte vill prata med dem om andra människor. Det är ingen skyldighet att svara på vilka frågor som helst.

Och tydliga gränser som skyddar den enskilde står inte i motsats till den öppenhet som ska prägla Svenska Kyrkan.

Det kommer säkert mer information om vilket syfte prästen har med sin anmälan mot biskopen. Och det kan hända att biskopen väljer att bemöta kritiken offentligt.

Uppdatering kl 13:05: Biskop Lennart Koskinen tillbakavisar kritiken och ger sin version av samtalet med Ingmar Bergman i Kyrkans Tidnings nätupplaga.

Kyrkans Tidning är Svenska Kyrkans veckotidning, på papper varje torsdag.

Andra bloggar om: , , , , , ,

1 kommentar:

Linasolopoesie sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.