23 augusti 2007

Frikyrkan - farväl

I Missionskyrkans tidning Sändaren står att läsa:

Nu använder faktiskt världens medier oftare begreppet frikyrklig än frireligiös. Men frikyrklig har blivit namnet på församlingar som Knutby och predikanter som Runar Sörgaard, för diverse - möjligen någonstans kristna - extrema trosuttryck och rörelser. Det är sammanhang som frikyrkobegreppets banérförare betackar sig för.

Samtidigt har vi själva avvecklat det frikyrkliga namnet på studieförbund, biståndsorgan och samarbetsråd. Och det på goda grunder. "Free church aid" var ett omöjligt namn i mottagarländerna och vi fick Diakonia.

Invandrarkyrkor anslöt sig till studieförbundet och vi fick Bilda. Traditionell inomfrikyrklig ekumenik gick upp i bredare samkristna gemenskaper med en från staten allt friare Svenska kyrkan, invandrarsamfund och Katolska kyrkan.

Intressant nog är det i dag mest Evangeliska Frikyrkan, EFK, som samlat fria rörelser och församlingar som tidigare varit skeptiska till frikyrkobegreppet, som aktivt framträder som "frikyrka".Svenska Kyrkan är lika mycket en fri kyrka som Svenska Missionskyrkan eller Evangeliska Frikyrkan. Så bra att Sändaren pekar på betydelsen av att kalla saker och ting vid sitt rätta namn. Och rätten att välja sitt eget namn.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: