25 augusti 2007

Balanserad rapportering om konflikten mellan TU och SJF

Det är noterbart hur balanserad rapporteringen om den pågående konflikten mellan Tidningsutgivarna och Journalistförbundet är. Båda parter får komma till tals i artikel på artikel. Tonen är trots dramatiken och eskaleringen sansad i texterna. Och i exemplariska faktarutor förklaras parternas ståndpunkter.

När konflikten väl är över så finns materialet samlat för nyttiga studier. Så välgörande det vore om medarbetare och ledning på tidningarna kunde sätta sig ned och analysera. För läsarnas skull borde rapporteringen från tidningsfolket interna konflikt bli mönsterbildande när de framöver ska bevaka och berätta om andras bråk.

Ledare i Corren
Sundsvalls Tidning
Upsala Nya Tidning
Gefle Dagblad

Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: