05 mars 2007

Påven Bengt och biskop Andreas


Idag har Svenska kyrkans ärkebiskop mött den romersk-katolska kyrkans påve Benediktus XVI på påvens hemmaplan i Vaticanen.

Ärkebiskop Anders Wejryd mötte påven först vid en privat audiens. Och sen följde ett möte med flera deltagare.

I en telefonintervju med TT berättar ärkebiskopen att han talade med påven om religionernas roll i tider då klimatförändringar och den globala överlevnaden diskuteras.

TT via UNT om mötet

Sedan Anders Wejryd tillträdde som ärkebiskop har han träffat de nordiska lutherska kyrkornas högsta ledare, rådet för de tyska evangelisk-lutherska kyrkorna EKD, Rowan Williams, ärkebiskopen av Canterbury och Lutherska Världsförbundets och Kyrkornas Världsråds ledare.

Ärkebiskopen har sedan tidigare ett internationellt engagemang och ett kontaktnät som han nu bekräftar och förstärker med sina resor.

Han har berättat att hans väcktes redan på 1960-talet i kampen mot apartheid i Sydafrika, och vad som var kyrkans medansvar för det som skedde. På 1970-talet var han en av Svenska kyrkans ungdomsdelegater vid Lutherska världsförbundets generalförsamling.


Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: