01 oktober 2007

Bloggande domprost och biskop i Uppsala

Lokaltidningen Upsala Nya Tidning har engagerat domprost Tullikki Koivunen Bylund och ärkebiskop Anders Wejryd som bloggar på tidningen egen webbplats i höst.

Domprosten beskriver sig själv i en artikel i Svenska Kyrkans veckotidning Kyrkans Tidning som ett rivjärn och en underbar kvinna och startar sitt bloggande nu i mitten av oktober.

Andra bloggar om: , , , , ,Inga kommentarer: