24 oktober 2007

Efter ännu en dag som mediekonsument: Journalister ska intre dras över en kam

Nog måste det vara fel att generalisera och påstå att journalister är sämre på att beskriva verkligheten än t.ex. bloggare? Eller att se journalister som ett kollektiv som bör behandlas bättre än andra människor?

Bäst vore om journalister behandlades med den respekt varje människa har rätt till. Sluta särbehandla journalister, de skulle medievärlden bli så mycket bättre av.

Före Facebook var mediebevakningen av communities på nätet helt annorlunda än hösten anno 2007. Först när journalister började använda sina datorer som vanliga människor hände något. Och det var bra.

Journalister är som grupp inte mer receptiva än andra människor. Därför kan man inte förvänta sig annat än att många redaktioner har fullt upp med atta bevaka andra redaktioner och göra artiklar, radio- och teveinslag av vad de snappat upp inom medievärlden. Redaktionerna är slimmande arbetsplatser där varje medarbetare ska göra mer på kortare tid. Så ligger det till, inte sant?

Journalistik är ett yrke, men ingen specialistkompetens som t.ex. ögonprotesmakare eller kakelugnsmakare. Alla ögonprotesmakare i Sverige skulle man nog kunna dra över en kam, förresten.

Men journalistik är ett yrke, som pedagog eller idrottstränare. Utbildningsvägarna är flera, kompetens förvärvad genom skilda erfarenheter och drivkrafterna skiftande. Skulle det kunna vara annorlunda?

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: