25 oktober 2007

Stöd Svenska Kyrkans Unga också på nätet

Den här veckan samlas kyrkomötet för Svenska Kyrkan. En motion ledde in debatten på hur Svenska Kyrkan kan vara närvarande på nätet, med webbplatser, e-posttjänster och i communities.

Svenska Kyrkans Unga och de kyrkoarbetare som jobbar med barn och ungdom behöver ett mycket mer uttalat stöd för den närvaro på nätet som de redan representerar.

Att den som går till Svenska Kyrkans webbplats www.svenskakyrkan.se inte kan hitta Svenska Kyrkans Unga på startsidan, inte ens med en länk, är en dålig signal.

Med stöd från stiften skulle församlingar med ungdomar och medarbetare som vill och kan göra mer på nätet få resurser, ekonomisk ersättning och arbetstid för att göra mer av det som redan görs. Det behövs mycket mer att ett experimenterande med de nya möjligheterna till kommunikation än av centralstyrning kan ge utrymme för.

Aktieutdelningar från Berling Media - förlaget som Svenska Kyrkan är största ägare i - skulle Svenska Kyrkans Unga kunna göra mycket bra av.

Allkristna dagstidningen Dagen refererar kyrkomötets debatt

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: