04 oktober 2007

Kyrkliga gotlänningar satsar ungt

Svenska Kyrkan på Gotland är Visby stift. Stiftsstyrelsen här, liksom i de andra tolv stiften, har fått tillbaka pengar från den rikskyrkliga fonden att använda i lokal församlingsverksamhet.

På Gotland kommer 60 procent av alla pengarna gå till de unga i kyrkan. Mycket bra.

Senare i år satsar stiftet också pengar i lokala deltidsinformatörer som ska förbättra församlingarnas medlemskommunikation. Församlingarna i Klinte och Vänge är med från start och så räknar med att fler ansluter.

Svenska Kyrkan Visby stift


Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: