05 oktober 2007

Reinfeldts linje: Bort med partipolitiseringen av Svenska Kyrkan

Många medier har idag publicerat TT-intervjun med moderatledaren Fredrik Reinfeldt. Han förtydligar här sin redan tidigare kända uppfattning att partiet han leder inte ska agera i Svenska kyrkans egna val. 

I sitt eget parti kan han driva frågan att avstå från svartlistning av partimedlemmar som väljer att inom Svenska Kyrkan verka demokratiskt i andra konstellationer är de allmänpolitiska. Och det räknar han med att nästa partistämma ska besluta.

Med uteslutningsmetoden har för många människor som både är kyrkligt och politiskt aktiva ställts inför poänglösa ultimatum.

Det är bra att Reinfeldt söker gemensam sak över partigränserna. Men risken finns att hans utsträckta hand inte tas emot av socialdemokraterna som har behov av att markera som oppositionsparti. Hoppas de kan sätta sig över en sådan ryggmärgsreaktion. Och kan man inte nå en bred överenskommelse är det i sig ett bevis på vilka märkliga konsekvenser den partipolitiska inblandningen i Svenska Kyrkans egna demokratiska processer.

Folkpartiet och Kristdemokraterna har redan lämnat valen i Svenska Kyrkan. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är nya aktörer efter det att kyrka och stat skildes 2000. Maud Olofsson och hennes centerpartister kan det nog bli lite mer snack med. 

Viktigt är att partierna uttåg inte lämnar ett tomrum efter sig. Alla de som redan idag ställer upp som förtroendevalda inom Svenska Kyrkan, i beslutsorgan på alla nivåer, gör det med ett personligt engagemang och med en omsorg om kyrkan. Undantagen bekräftar regeln. Så det är inte människors kompetens och engagemang som nu med rätta ifrågasätts av Reinfeldt. Det är ett föråldrat system som kan ersättas av något bättre, begripligare och billigare.

Fler aktiva i Svenska Kyrkan borde också vara politiskt aktiva. Liksom det borde uppmuntras mer att kombinera aktivt församlingsliv med fackligt arbete, engagemang i en kulturförening eller vad det nu är för folkrörelse man kan göra en insats i.

Källa: Dagen SvD 


1 kommentar:

Anonym sa...

Det blir förmodligen rättvisare val om de politiska partierna drar sig ur...ingen kan segla in i kyrkomötet för sin partitillhörighet.